OSLO: Nå kan du bli dialogpilot! Søknadsfrist 1. juni.

Konferansen er åpen for ansatte og frivillige i Den norske kirke som er interessert i temaet trosopplæring og dialog.

Velkommen til Stavanger 24.-26. april! I år er Kirkelig dialogsenter vertskap.

Kirken skal satse stort på dialog.

Gyllent lys.

Når buddhistene har lysfest, er det Buddhas opplysning som feires. I kristentradisjonen er det en helgen ved navn Lucia som bærer lys i desembermørket.

I en fortsatt markering av 20 år med buddhistisk-kristen dialog i Norge, har Margrete Kvalbein snakket med to kvinner med lang fartstid i kontaktgruppa: Ani Könchog Lhamo og Anne Anita Lillebø.

Buddhistforbundet (og Karma Tashi Ling) og Kirkelig dialogsenter/Emmaus har i over 20 år vært i dialog. Margrete Kvalbein er deltager i dialoggruppen og legger ut dialogrefleksjoner i adventstiden. 

Finnes det dialogiske måter å lese bibeltekstene på? Hva innebærer i tilfelle det? Her finner du mer informasjon og gode tekstgjennomganger som har et dialogisk perspektiv.

Dialogpilotene durer videre mot semesterstart i august 2016. Nå har vi ansatt koordinator for neste år: Claudia Madeleine Lorentzen Waage er vår utvalgte «flygeleder» for prosjektet.

««Homo-hore-jøde-terrorist-svarting» – sier vi»

«Sier vi» er nå lagt ut som nettressurs med nye øvelser og elementer som vi tenker er viktige for å bearbeide frykten og skape grunnlag for et trygt samfunn for alle.
Materiellet har blitt utvidet med mer fokus på egen tro, overbevisning og identitet.Vi ser at vi må gå til kildene for vår egen tro, om vi er kristne med tilknytning til Den norske kirke, til frimenigheter eller til andre tros- eller livssynssamfunn. Materiellet er tilrettelagt for bruk også på tvers av tro og livssyn, og mange øvelser kan fint brukes i møter «på tvers». 

Utsnitt av kunstverk til Wexelsen og Goksøyr.

Dialog: Kultur, religion og livssyn

Et videreutdanningstilbud

Med økt religiøst og kulturelt mangfold har mange profesjonsgrupper, ikke minst lærere, behov for økt kompetanse i dialog på tvers av kulturer og religioner. Dialogsenteret i samarbeid med UiS/EVU arbeider derfor med å etablere studiemodulen «Religions- og Livssynsdialog i praksis».

 

Kurset "dialogisk menighet" har siden juni 2014 gått sin gang med to kursgrupper på ca. 13 stk i hver gruppe.  Nye kurs utlyses nå med påmeldingsfrist 25. august 2016.

I Johanneskirken i Bergen inviterer Kirkelig dialogsenter et rom for stillhet og åndelighet i hverdagen. Annenhver torsdag klokken 19, er det kveldsmesse i Johanneskirken med bønn, lystenning, stillhet, nattverd og sang. Under gudstjenesten kan du sitte i kirkebenkene, på bønnekrakker eller på gulvet. Etter gudstjenesten deles et enkelt måltid og det er åpent for samtale i grupper eller enkeltvis.

Kveldsmessene holdes en gang i måneden av Kirkelig dialogsenter og en gang i måneden av Bergen Domkirke menighet.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom