Vil du bidra til færre konflikter, fordommer og ekstreme holdninger? Ønsker du nyttig arbeidserfaring? Ønsker du å få gode verktøy for samtale med ungdom om livssyn, tro og identitet? Har du lyst til å delta på et unikt studium og ta del i et nettverk og erfaringssted for arbeid med dialog?

Kirkelig dialogsenter i Oslo inviterer med dette til norsk nettverkskonferanse om dialog torsdag 11. april i Kirkens Hus. Konferansen arrangeres i samarbeid med Mellomkirkelig råd, og er et ledd i oppfølgingen av kirkemøtets vedtak om religionsmøte og dialog (KM 15/16). Vi oppfordrer alle bispedømmene til å være til stede på denne konferansen.

Tema for årets konferanse er religionsteologi

 

Velkommen til skandinavisk reigionsdialogkonferanse 22.-24. oktober 2018!

Sett av torsdag 3. mai 2018! Da blir det ny norsk nettverskonferanse for dere som jobber med eller er interessert i det kirkelige dialogarbeidet. 

Vi lever i et mangfoldig samfunn der det er spennende å være kirke. Kirkelig dialogsenter i Oslo tilbyr deg og din menighet kurs der du vil få praktiske øvelser, lære av andres erfaringer, få mulighet til å reflektere over praksis og ikke minst dra på en inspirerende studietur. Bli med på et spennende og praktisk kurs høst 2019 og vår 2020!

Konferansen er åpen for ansatte og frivillige i Den norske kirke som er interessert i temaet trosopplæring og dialog.

Velkommen til Stavanger 24.-26. april! I år er Kirkelig dialogsenter vertskap.

Kirken skal satse stort på dialog.

Gyllent lys.

Når buddhistene har lysfest, er det Buddhas opplysning som feires. I kristentradisjonen er det en helgen ved navn Lucia som bærer lys i desembermørket.

I en fortsatt markering av 20 år med buddhistisk-kristen dialog i Norge, har Margrete Kvalbein snakket med to kvinner med lang fartstid i kontaktgruppa: Ani Könchog Lhamo og Anne Anita Lillebø.

Buddhistforbundet (og Karma Tashi Ling) og Kirkelig dialogsenter/Emmaus har i over 20 år vært i dialog. Margrete Kvalbein er deltager i dialoggruppen og legger ut dialogrefleksjoner i adventstiden. 

Finnes det dialogiske måter å lese bibeltekstene på? Hva innebærer i tilfelle det? Her finner du mer informasjon og gode tekstgjennomganger som har et dialogisk perspektiv.

Dialogpilotene durer videre mot semesterstart i august 2016. Nå har vi ansatt koordinator for neste år: Claudia Madeleine Lorentzen Waage er vår utvalgte «flygeleder» for prosjektet.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom