Velkommen til skandinavisk reigionsdialogkonferanse 22.-24. oktober 2018!

Dialogpilotene tar opp nye studenter! Søknadsfrist 1. mai 2018.

Sett av torsdag 3. mai 2018! Da blir det ny norsk nettverskonferanse for dere som jobber med eller er interessert i det kirkelige dialogarbeidet. 

Nytt kurs starter i Oslo høsten 2019.

Konferansen er åpen for ansatte og frivillige i Den norske kirke som er interessert i temaet trosopplæring og dialog.

Velkommen til Stavanger 24.-26. april! I år er Kirkelig dialogsenter vertskap.

Kirken skal satse stort på dialog.

Gyllent lys.

Når buddhistene har lysfest, er det Buddhas opplysning som feires. I kristentradisjonen er det en helgen ved navn Lucia som bærer lys i desembermørket.

I en fortsatt markering av 20 år med buddhistisk-kristen dialog i Norge, har Margrete Kvalbein snakket med to kvinner med lang fartstid i kontaktgruppa: Ani Könchog Lhamo og Anne Anita Lillebø.

Buddhistforbundet (og Karma Tashi Ling) og Kirkelig dialogsenter/Emmaus har i over 20 år vært i dialog. Margrete Kvalbein er deltager i dialoggruppen og legger ut dialogrefleksjoner i adventstiden. 

Finnes det dialogiske måter å lese bibeltekstene på? Hva innebærer i tilfelle det? Her finner du mer informasjon og gode tekstgjennomganger som har et dialogisk perspektiv.

Dialogpilotene durer videre mot semesterstart i august 2016. Nå har vi ansatt koordinator for neste år: Claudia Madeleine Lorentzen Waage er vår utvalgte «flygeleder» for prosjektet.

««Homo-hore-jøde-terrorist-svarting» – sier vi»

«Sier vi» er nå lagt ut som nettressurs med nye øvelser og elementer som vi tenker er viktige for å bearbeide frykten og skape grunnlag for et trygt samfunn for alle.
Materiellet har blitt utvidet med mer fokus på egen tro, overbevisning og identitet.Vi ser at vi må gå til kildene for vår egen tro, om vi er kristne med tilknytning til Den norske kirke, til frimenigheter eller til andre tros- eller livssynssamfunn. Materiellet er tilrettelagt for bruk også på tvers av tro og livssyn, og mange øvelser kan fint brukes i møter «på tvers». 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom