Kirkelig dialogsenter i Oslo inviterer med dette til norsk nettverkskonferanse om dialog torsdag 11. april i Kirkens Hus. Konferansen arrangeres i samarbeid med Mellomkirkelig råd, og er et ledd i oppfølgingen av kirkemøtets vedtak om religionsmøte og dialog (KM 15/16). Vi oppfordrer alle bispedømmene til å være til stede på denne konferansen.

Tema for årets konferanse er religionsteologi

 

Velkommen til skandinavisk reigionsdialogkonferanse 22.-24. oktober 2018!

Dialogpilotene tar opp nye studenter! Søknadsfrist 1. mai 2018.

Sett av torsdag 3. mai 2018! Da blir det ny norsk nettverskonferanse for dere som jobber med eller er interessert i det kirkelige dialogarbeidet. 

Nytt kurs starter i Oslo høsten 2019.

Konferansen er åpen for ansatte og frivillige i Den norske kirke som er interessert i temaet trosopplæring og dialog.

Velkommen til Stavanger 24.-26. april! I år er Kirkelig dialogsenter vertskap.

Kirken skal satse stort på dialog.

Gyllent lys.

Når buddhistene har lysfest, er det Buddhas opplysning som feires. I kristentradisjonen er det en helgen ved navn Lucia som bærer lys i desembermørket.

I en fortsatt markering av 20 år med buddhistisk-kristen dialog i Norge, har Margrete Kvalbein snakket med to kvinner med lang fartstid i kontaktgruppa: Ani Könchog Lhamo og Anne Anita Lillebø.

Buddhistforbundet (og Karma Tashi Ling) og Kirkelig dialogsenter/Emmaus har i over 20 år vært i dialog. Margrete Kvalbein er deltager i dialoggruppen og legger ut dialogrefleksjoner i adventstiden. 

Finnes det dialogiske måter å lese bibeltekstene på? Hva innebærer i tilfelle det? Her finner du mer informasjon og gode tekstgjennomganger som har et dialogisk perspektiv.

Dialogpilotene durer videre mot semesterstart i august 2016. Nå har vi ansatt koordinator for neste år: Claudia Madeleine Lorentzen Waage er vår utvalgte «flygeleder» for prosjektet.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom