Informasjon om våre aktiviteter

Vil du vite mer om dialoggrupper?

Kurs i dialog i menigheten

Under åpen himmel

Månedlig ettermiddag med kristen meditasjon

Ungdom, dialog og skole

Nabolagsdialogprosjektet

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom