8.mars-arrangement

8.marsgudstjeneste i Johanneskirken 2019

Vi opplevde en flott 8.marsgudstjeneste sammen i Johanneskirken i år. Prest Sunniva Gylver holdt preken, og Marthe Wang sang. Tema var Kvinnemangfold. Gudstjenesten bar i stor grad preg av dette, på så mange måter. 

Vi gleder oss til neste år! 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom