Alternativmessen

Kirkelig Dialogsenter Bergen ønsker å skape rom for kontakt og gjensidig respekt mellom Den norske kirke og det ny-åndelige miljøet i Bergen. Sammen med Kirken SOS, Kirkens bymisjon og Areopagos deltar vi på den årlige Alternativmessen i Bergen. På vår felles «stand» tilbyr vi samtale og forbønn.

 

 

 

 

 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom