Dialog i skolen

Skolen er en møteplass for barn og unge fra ulike kulturelle, sosiale og religiøse bakgrunner. Dette kulturmøtet har mange dimensjoner. Kirkelig dialogsenter ønsker å styrke den religiøse dimensjonen i dette møtet og skape kontakt mellom lokale tros- og livsynssamfunn og lærere. Vi vil oppdatere denne siden kontinuerlig med nyttig informasjon både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Se gjerne nærmere på vårt ressurshefte Livsynsåpenhet i klasserommet.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom