Dialoggrupper

Ønsker du å bli med i en dialoggruppe? Eller vil du ha hjelp til å starte opp en dialoggruppe der du bor/arbeider? 

Kirkelig Dialogsenter Bergen arbeider med flere dialoggrupper, og stiller som ressurs for de som ønsker å etablere sin egen gruppe. Ta kontakt med oss for mer informasjon!

Dialoggruppen Inter møtes èn gang i måneden for å ha dialog om en rekke ulike temaer, som kvinnesyn og livet etter døden. Du kan lese mer om den dialoggruppen nedenfor:

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom