Dialoggruppen Inter

I dialoggruppen Inter møter unge mennesker fra Bergen hverandre ansikt-til-ansikt for å delta i dialog. I gruppen forsøker vi gjennom ulike metoder å skape dialogiske samtaler med en god balanse mellom å lytte til den andre og fortelle om seg selv. I motsetning til debatt er dialogen en samtale hvor målet ikke er å konvertere eller omvende den andre til min overbevisning, men heller å lytte til å forstå den andres overbevisning. Dette betyr ikke at jeg trenger å fortrenge min egen overbevisning, for i dialogen skal jeg også bli lyttet til og forstått. Målet er dog først og fremst gjensidig forståelse og respekt for hverandre. Dette utelukker ikke muligheten for at dialogens deltagere blir forandret i prosessen, men legger til rette for at slike eventuelle forandringer skjer frivillig og autonomt.

 

Dialoggruppen avholder månedlige kveldssamlinger med ulike temaer og gratis matservering. Alle medlemmene i gruppen har mulighet til å være med å bestemme hvilke temaer som blir tatt opp. Eksempler på temaer vi har tatt opp er kjønn, kvinnesyn, religionsfrihet, troen på Gud og livet etter døden, osv. Hvis dette høres interessant ut for deg, ta kontakt med prosjektleder Gudveig Kartveit Sundsbø!

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom