Dialogiske menigheter

En gruppe mennesker sitter rundt et langbord og spiser middag. Rundt bordet sitter romfolk og nordmenn som har laget gjestebud for hverandre på Lovisenberg menighetshus.

Kirkelig dialogsenter Bergen (KDB) ønsker religionsdialog lokalt, i nabolaget. Tidligere har KDB vært med å etablere Samarbeidsråd for tro- og livssyn i Bergen (STLB), der religionsdialog mellom ledere av ulike tros- og livssynssamfunn har vært i fokus. I ei tid preget av fremmedfrykt og segresjon er det dog også et stort behov for dialog på et lokalt nivå, der man kan ta opp viktige spørsmål på en god måte. På bakgrunn av dette arbeider KDB med "Nabolagsdialog i ditt nabolag", et prosjekt som tar sikte på å opprette flere lokale dialoggrupper. Vi starter samtidig opp kurs for kirkelige ansatte og ulønna medarbeidere som ønsker å lære mere om hvordan religionsdialog kan foregå med utgangspunkt i menigheten og lokalt.

Er du interessert i å starte en gruppe? Er din menighet interessert i kurs? Ta kontakt med dialogpresten!

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom