Dialoggrupper lokalt

Ønsker du å etablere en lokal dialoggruppe i ditt nærmiljø? Ta kontakt med oss så kan vi samme utvikle din ide!

Se gjerne også på vår ressurside med linker til materiale for lokale dialoggrupper.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom