Dialogprosjektet Inter

Inter er et spennende dialogprosjekt i vekst. Prosjektet benytter seg av ulike dialog- og fortellingsmetoder for å utforske hva det betyr å bo i et mangfoldsamfunnet. Prosjektet fokuserer på tros- og livssynsdialog i Bergen og Hordaland, og retter seg ut mot ulike arenaer.

Inter består både av en intern dialoggruppe og et skoleprosjekt, som du kan lese mer om under:

Ønsker du å ha Inter på besøk til din skole? Ta kontakt med prosjektleder Gudveig Kartveit Sundsbø

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom