Kristen meditasjon

Velkommen til høstens Pusterom med rom for stillhet, bønn, meditasjon og nærvær.

Pusterom ledes av sentrumsprest Hildegunn Isaksen.

Ta kontakt med dialogsenteret for mer informasjon, tlf 93840587.

Laugerud og Laursen svarer om kristen meditasjon.   

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom