Under Åpen Himmel

Kveldsmesse Under Åpen Himmel: Velkommen til en åpen kirke og et rom for stillhet og ro i hverdagen. En torsdagskveld i måneden er det kveldsmesse i Mariakirken med bønn, lystenning, stillhet, refleksjon, vakker musikk, nattverd og sang. Under deler av kveldsmessa kan du velge å sitte i kirkebenkene, på bønnekrakker eller på gulvet. Vi håper kveldene i Johanneskirken kan være en god kilde i livet, der vi erfarer Guds kjærlighet og fred. Etter gudstjenesten deler vi et enkelt måltid og det er åpent for samtale i kafeen bak i Johanneskirken.

Datoer våren 2018

Kirkelig dialogsenter med dialogprest Marianne Bergsjø Gammelsæter: 15.februar, 15.mars, 12.april og 24.mai

Det vil også være åpent i Johanneskirken hver torsdag ettermiddag, med vekselsvis messe, Pusterom (ved dialogpresten) og stillhet

Kirken er åpen fra 18.30.Kveldsmessene begynner kl.19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom