En gruppe mennesker sitter rundt et langbord og spiser middag. Rundt bordet sitter romfolk og nordmenn som har laget gjestebud for hverandre på Lovisenberg menighetshus.

Fra «Gjestebudet» i Lovisenberg menighet. (Foto: Hanne Nilsen Nygård)

Nabolagsdialog og kurs i Dialogiske menigheter

Kirkelig dialogsenter Bergen ønsker religionsdialog lokalt, i nabolaget. Tidligere har mye av religionsdialogen foregått mellom religiøse ledere, men i ei tid preget av fremmedfrykt og segresjon, mener vi det er viktig at det skapes gode møteplasser lokalt, der man også kan snakke om religiøse spørsmål. Derfor har vi satt i gang prosjektet "Nabolagsdialog i ditt nabolag". Vi starter samtidig opp kurs for kirkelige ansatte og ulønna medarbeidere som ønsker å lære mere om hvordan religionsdialog kan foregå med utgangspunkt i menigheten og lokalt.

Er din menighet intereesert i kurs eller starte gruppe eller annet - ta kontakt med dialogpresten!

Målsetting for prosjektene er:

  • Å utvikle «nabolagsdialog» i ulike lokalmiljø som inkluderer mennesker med ulik tro og overbevisning, som fremmer gjensidig forståelse og respekt, og som tydeliggjør viktige verdier i det norske samfunnet
  • Etablere minst en ny dialoggruppe i hvert prosti i Bjørgvin bispedømme i løpet av prosjektperioden, der lokalmenighetene tar et aktivt ansvar
  • Å etablere felles nettverk mellom ulike miljø som arbeider med dialog i lokalmiljøet med erfaringsutveksling og fagliggjøring
  • Å gjennomføre kurset «Dialogiske menigheter» for  av kirkelige medarbeidere og prester i utvalgte menigheter i Bjørgvin i løpet av 2017

 

  • Å utvikle KDB sitt ungdomsdialogiske prosjekt ved å skape møtepunkter for ungdom med ulik tro og overbevisning som tar opp kontroversielle spørsmål i den offentlige samtalen med utgangspunkt i menneske-rettigheter og gjensidig respekt
  • Å videreutvikle KDB sitt ungdomsprosjekt,der ungdom med ulike livssyn presenterer dette for elever i grunnskolen og videregående skole

 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom