En gruppe mennesker sitter rundt et langbord og spiser middag. Rundt bordet sitter romfolk og nordmenn som har laget gjestebud for hverandre på Lovisenberg menighetshus.

Fra «Gjestebudet» i Lovisenberg menighet. (Foto: Hanne Nilsen Nygård)

Nabolagsdialog og kurs i Dialogiske menigheter

Kirkelig dialogsenter Bergen (KDB) ønsker religionsdialog lokalt, i nabolaget. Tidligere har KDB vært med å etablere Samarbeidsråd for tro- og livssyn i Bergen (STLB), der religionsdialog mellom ledere av ulike tros- og livssynssamfunn har vært i fokus. I ei tid preget av fremmedfrykt og segresjon er det dog også et stort behov for dialog på et lokalt nivå, der man kan ta opp viktige spørsmål på en god måte. På bakgrunn av dette arbeider KDB med "Nabolagsdialog i ditt nabolag", et prosjekt som tar sikte på å opprette flere lokale dialoggrupper. Vi starter samtidig opp kurs for kirkelige ansatte og ulønna medarbeidere som ønsker å lære mere om hvordan religionsdialog kan foregå med utgangspunkt i menigheten og lokalt.

Er du interessert i å starte en gruppe? Er din menighet interessert i kurs? Ta kontakt med dialogpresten!

Hva er nabolagsdialog?

Nabolagsdialog handler om å møtes som hele mennesker – der kulturell bakgrunn, interesser, tro eller overbevisning er en del av hvem vi er. I en slik dialog representerer vi kun oss selv og har gjensidig respekt i møte med hverandre.

Er du interessert i å starte en dialoggruppe i ditt nabolag? Eller er du interessert i å arrangere dialogkurs for din menighet? Ta kontakt!

 

Målsetting for prosjektene er:

  • Å utvikle «nabolagsdialog» i ulike lokalmiljø som inkluderer mennesker med ulik tro og overbevisning, som fremmer gjensidig forståelse og respekt, og som tydeliggjør viktige verdier i det norske samfunnet
  • Etablere flere lokale dialoggrupper i lokalmiljø i Bjørgvin med gode relasjoner mellom mennesker med ulik religion og kultur for å hindre segregering
  • Å etablere felles nettverk mellom ulike miljø som arbeider med dialog i lokalmiljøet med erfaringsutveksling og fagliggjøring
  • Å gjennomføre kurset «Dialogiske menigheter» for kirkelige medarbeidere og prester i utvalgte menigheter i Bjørgvin

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom