Sammen for fred 2017

Sammen for fred 4.november i Bergen

I 2017 arrangeres Sammen for fred i Bergen 4.november kl.19 i Johanneskirken.

Det er Kirkelig dialogsenter Bergen som har ideen til og regien på Sammen for fred. I år er Samarbeidsrådet for tros- og livssyn Bergen (STL B) medarrangør. STL B består av sytten ulike livssynssamfunn i Bergen, og mange representanter fra STL deltar med lesing av fredstekster fra sin tradisjon og tenning av fredslys.

Sammen for fred har fire tema; ropet – tilsvaret – håpet – utfordringen. Til disse er det komponert jazzmusikk av Bjørn helge Gammelsæter, som fremfører dette med et knippe svært dyktige musikere og en solist. Det blir lest nyskrevne tekster til temaene og det tennes fredlys, i tillegg til sanger som utvider tematikken. Til sammen skapes det en vakker, stemningsfylt og sterk helhet.

-Responsen fra i fjor var overveldende, forteller dialogprest Marianne Bergsjø Gammelsæter. Mange opplevde det svært sterkt, og ble berørt av at de ulike tros- og livssynsrepresentantene står side på denne måten i et kirkerom. At mennesker eksempelvis fra Humanetisk forbund, muslimske trossamfunn, kristne, buddhister og jøder står sammen for fred mellom mennesker, tror jeg skaper et nødvendig håp for mange, sier hun. - Vi trenger arrangement som dette, der vi skaper kontakt og dialog, demper frykt og møtes i respekt og tillit.

Sammen for fred blir nå arrangert årlig i Bergen. 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom