Artikler og kronikker fra 2016

Direktør for Aeropagos og styremedlem i Kirkelig dialogsenter Raag Rolfsen skriver i Vårt Land: Den norske kirke og mangfoldet. Publisert 29.03.16.

Religionsviter og dialogmedarbeider i Kirkelig dialogsenter Yvonne Wang skriver kronikk i BT: Islam er ikke en fiende. Publisert 18.03.16.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom