INTER - tros- og livssynsdialog for unge i Bergen

Inter er en del av kirkelig dialogsenter Bergens arbeid for å skape møtesteder for unge mennesker med ulike religioner og livssyn, og vi gjør to forskjellige ting; vi samles, og spiser og prater sammen om forskjellige tema som er viktige for oss, og en liten gruppe er i tillegg med som fortellere i en forestillingen "Under samme paraply" for videregående skoler om personlig tro og livssyn.

Inter er Kirkelig dialogsenter Bergens hovedsatsing på unge voksne, og siden det ble startet opp i 2017, har det virkelig blomstret. Det begynte med et par ildsjeler fra dialogsenteret og Bergen Moske, og har utviklet seg til et prosjekt som i dag består av unge mellom 18 og 30 år i Bergen med muslimsk, kristen, jødisk og ateistisk bakgrunn, og det er alltid plass til flere i vårt mangfold. 

Metodene vi bruker for å ha god dialog er inspirert av det arbeidet og workshoppene vi har hatt med Dialogpilotene i Oslo, Tillsammans for Sverige, og Tillsammans for Finland. Ved hjelp av ulike teaterøvelser, safe space tilnærmelse, og god gammeldags nysgjerrighet lager vi rom for å møte hverandre, og å se både oss selv og andre i et helt nytt lys.

Dette året, 2018, har vi vært så heldige at vi har mottatt støtte fra IMDi til å jobbe med temaene negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Dette har ført til svært spennende dialogkvelder.

I tillegg til disse midlene mottar vi kjærkommen støtte fra: Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og kulturdepartementet.

Anbefalte artikler

Ønsker du å ha Inter på besøk til din skole? Ta kontakt med prosjektleder Gudveig Kartveit Sundsbø

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom