Interreligiøs ungdomsgruppe i Bergen startet opp igjen!

 Gjennom et nordiske samarbeidsprogram har unge fra Bergen møtt andre unge med ulik tro og livssyn fra 3 nordiske storbyer - Oslo, Helsinki og Stockholm! De forteller om sin tro og veivalg i livet - med bakgrunn i ulike kulturer og religiøse tradisjoner. I dag bevares vennskap gjennom egen facebook gruppe kalt Glomma- Together for nordic dialogue! Nå gleder vi oss til å invitere flere unge bergensere med!

I høst starter vår interreligiøse ungdomsgruppe Inter opp igjen. Etter et vellykket år, med dramatisering av troshistorien for nesten 300 elever ved Nordahl Grieg Videregående – er vi klar for nye møter! Bak oss ligger et fantastisk år der vi var med i et nordisk prosjekt støttet av det Nordiske ministerrådet. Vi fikk støtte til å lære om storytelling i en interreligiøs og dialogisk setting. Gjennom disse midlene fikk nærmer 20 ung fra ulik tro og livssyn møtes under et flott interreligiøse nordisk seminar i Oslo! Sammen med Inter var også dialogpilotene i Oslo, Til Sammen for Sverige og Til Sammen for Finland. Nå gleder vi oss til å starte et nytt spennende skoleår! Inter består i dag av unge mellom 18 og 30 år i Bergen med hinduistisk, muslimsk, kristen, jødiske og ateistisk bakgrunn - MEN nye unge er også hjertelig velkommen!

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom