Kirkelig Dialogsenter Bergen søker Dialogmedarbeider/Prosjektleder (50%)

Bli med å arbeid med religionsdialog!

Kirkelig Dialogsenter Bergen er en møteplass og et kompetansesenter for religionsdialog i Bergen. KDB retter sitt dialogarbeid både mot kirken og det flerreligiøse mangfoldet i byen og bispedømmet. KDB driver for tiden flere viktige og strategiske prosjekt, blant annet det interreligiøse ungdomssprosjektet Inter. Dette retter seg spesielt mot videregående skoler i Bergen og omegn.

KDB søker etter en ny dialogmedarbeider/prosjektleder som kan videreføre det religionsdialogiske engasjementet og arbeidet ved dialogsenteret. Primæroppgaven for denne stillingen er rollen som prosjektleder for ungdomsprosjektet Inter. KDB ønsker en person som kan være med å videreføre og videreutvikle dette viktige prosjektet. Dette innebærer blant annet kontakt med videregående skoler i Bergen og omegn, organisering av Inters dialogkvelder og arbeide videre med prosjektets faglige forankring, som samarbeidet med Høyskolen på Vestlandet.

Andre arbeidsområder tilknyttet stillingen:

-        Stillingen innebærer arbeid med strategi for nye tiltak og prosjekt ved KDB i samarbeid med daglig leder

-        Administrative oppgaver som søknader, rapportering og administrering av nettside

-        Kontakt med offentlige instanser og samarbeidspartnere

 

Vi ser etter en engasjert person med både gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig. Du må være interessert i og åpen for å arbeide dialogisk. Det er ønskelig med en relevant utdanning, gjerne mastergrad. Det er en fordel med kunnskap om norsk kirkeliv og religionsmangfoldet i Norge. Personlig egnethet vil også bli tillagt vekt.

Vi tilbyr en spennende og utviklende stilling der du får arbeide med de dagsaktuelle utfordringene og mulighetene innenfor den levende religionsdialogen i Bergen og omegn. Vi legger til rette for muligheten til videreutdanning innenfor religionsdialog, eksempelvis studiet "Dialogpilotene" ved UiO.

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 5. mai

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta kontakt med dialogprest/daglig leder Marianne Bergsjø Gammelsæter (tlf. 95 80 69 20)

Send søknad med referanser, CV og kopi av vitnemål til: marianne@kirkeligdialogsenter.no

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom