Rapporter og planer

Her er årsmeldingen for 2018. I dette dokumentet har vi beskrevet prosjektene vi har jobbet med i året som var, og oppfordrer alle som er interessert til å ta en kikk. 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom