Ressursperm for lærere

Illustrasjonsfoto: Kevin Van den Panhuyzen

Velkommen til siden vår!

Dette er en redusert utgave av ressurspermen Livssynåpenhet i klasserommet. Du kan laste ned hele ressurspermen som PDF- fil

Permen gir læreren; ideer til undervisningsopplegg, tilleggsstoff til de ulike temaene, tilvising til elektroniske hjelpemiddel og forslag til undervisningsopplegg som fremmer livssynsåpenhet i Bergen. Ressurspermen er utarbeidet av Kirkelig Dialogsenter Bergen (KDB).

Ressurspermen innleder med et kapittel som gir bakgrunnsinformasjon om begrepet livssynsåpenhet med utgangspunkt i utredningen NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk. Deretter følger en presentasjon av permens tre ulike tema: livssynsåpenhet, dialog og nærmiljøet. Denne delen av permen inkluderer litt bakgrunnsinformasjon om de ulike undervisningsoppleggene du finner her.

Undervisningsoppleggene er ment å fremme dialog og livssynsåpenhet med utgangspunkt i de tre nevnte temaene:åpenhet omkring livsynsmangfold

  • åpenhet omkring livsynsmangfold
  • dialog som metode og holdning
  • livssynsmangfold i lokalmiljøet

De enkelte undervisningsoppleggene knyttes direkte opp mot relevante kompetansemål både på ungdomstrinnet og i den videregående skole. Hvert opplegg gir forslag til gjennomføring, tips til samtalen og ytterligere digitale nettressurser for læreren.

De to første delene i ressurspermen kan brukes av religions- og livssynslærere i hele landet, den tredje delen, om nærmiljøet, er tilpasset Bergen.

Vi håper ressurspermen vil være en støtte for lærere i arbeidet med å heve elevens kompetanse innen tros og livssynsdialog og at den vil bidra til økt nysgjerrighet for livssynsmangfoldet lokalt og nasjonalt.

 

Yvonne Margaretha Wang, dialogmedarbeider Kirkelig dialogsenter Bergen

HER finner du Ressurspermen

Tilbakemeldinger? Spørsmål?

Gi oss gjerne en tilbakemelding på hvordan ressurspermen fungerer.

Eller ta kontakt hvis du har spørsmål til materiellet.

Send en e-post til:

Yvonne Margaretha Wang

yvonne@kirkeligdialogsenter.no

Kirkelig dialogsenter Bergen

Bottom