Ressurspermen

Bakgrunnsinformasjon til religions- og livssynslærere på ungdomstrinnet og i den videregående skole. 

De ulike undervisningsoppleggene er tilknyttet tre ulike tema: livssynsåpenhet, dialog og nærmiljøet

Hvem er vi? Hva vil vi?

Tilbakemeldinger? Spørsmål?

Gi oss gjerne en tilbakemelding på hvordan ressurspermen fungerer.

Eller ta kontakt hvis du har spørsmål til materiellet.

Send en e-post til:

Yvonne Margaretha Wang

yvonne@kirkeligdialogsenter.no

Kirkelig dialogsenter Bergen

Bottom