Tema 1: Livssynsåpenhet

Religionsfrihet

Religionsfrihet er selvfølgelig helt grunnleggende for å kunne snakke om livssynsåpenhet. I denne sammenheng gir vi forslag til to undervisningsopplegg som kan skape forståelse for betydningen av religionsfrihet. Det første opplegget er ment å skape forståelse for selve begrepet religionsfrihet gjennom samtale og refleksjon. Elevene utfordres også til å tenke over kolliderende interesser – slik som ytringsfrihet og likestilling – og den vanskelige grensesettingen mellom disse rettighetene. Det andre opplegget tilknyttet religionsfrihet skal gi elevene forståelse for hva manglende religionsfrihet kan bety for mennesker helt konkret. Her tar vi utgangspunkt i noen korte sitater fra en amerikansk rapport om brudd på religionsfrihet i et utvalg land i Midtøsten og får frem de konsekvenser dette har for unge menneskers valg av kjæreste. I opplegget finnes også nyttige linker til rapporter om situasjonen i andre land og verdensdeler.

Markering av høytider

Høytidsmarkering er det andre perspektivet tilknyttet livssynsåpenhet. Høytider anses i denne sammenheng som en samlende kategori for både mennesker med og mennesker uten et bestemt livssyn. Det er nettopp det mangfoldet elevene kan lære om i det første undervisningsopplegget som gis her, gjennom å intervjue to personer fra to ulike religiøse tradisjoner om hva høytidsmarkering betyr for dem. Det andre undervisningsopplegget ønsker å gi en mer smakfull dimensjon ved markeringen av internasjonale dager på skoler. I dette opplegget foreslår vi en egen stand med matretter tilknyttet de ulike høytidene som er representert ved skolen (1).

(1) Fanny Duckert har skrevet boken «Velkommen hjem til oss! Gjester, mat og vertskap i en multikulturell verden» SERITI: 2009. Her skriver hun om religion og mat i et eget kapittel, som gir nyttig bakgrunnsinformasjon til lærere. 

Tilbakemeldinger? Spørsmål?

Gi oss gjerne en tilbakemelding på hvordan ressurspermen fungerer.

Eller ta kontakt hvis du har spørsmål til materiellet.

Send en e-post til:

Yvonne Margaretha Wang

yvonne@kirkeligdialogsenter.no

Kirkelig dialogsenter Bergen

Bottom