Tema 3: Nærmiljøet

Livssynsdialogen i Bergen

I undervisningsoppleggene tilknyttet livssynsdialogen i Bergen tar vi først utgangspunkt i at elevene skal få forståelse for det livssynsmangfoldet som eksisterer i Bergen. Hvert år gis det ut en oversikt over tildelte statstilskudd fra fylkesmannen i Hordaland til ulike tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. I dette opplegget får du nettadresser til slike oversikter og andre relevante artikler fra media. Det andre opplegget er hentet fra det nylig etablerte Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen. Tekstene og nettadressene gir nyttig bakgrunnsmateriale for å forstå hvorfor rådet ble etablert.

Kirken i møte med den andre

For å forstå kirken i møte med den andre i Bergen presenterer vi først vårt eget prosjekt gjennom Kirkelig dialogsenter i Bergen. Her kan vi også mer frimodig invitere deg til å kontakte oss for et besøk til din klasse. Slike besøk er selvfølgelig også å anbefale i samarbeid med andre livssynssamfunn i Bergen. En annen viktig del av kirkens møte med den andre i Bergen er det arbeid Kirkens Bymisjon gjør. Her tar vi utgangspunkt i et prosjekt som på en særlig måte får frem kirkens møte med mennesker fra andre kulturelle og religiøse tradisjoner.

 

 

Tilbakemeldinger? Spørsmål?

Gi oss gjerne en tilbakemelding på hvordan ressurspermen fungerer.

Eller ta kontakt hvis du har spørsmål til materiellet.

Send en e-post til:

Yvonne Margaretha Wang

yvonne@kirkeligdialogsenter.no

Kirkelig dialogsenter Bergen

Bottom