Samarbeidsråd for tros og livssynssamfunn Bergen

Kirkelig dialogsenter vil fortsette å være en samarbeidspartner og støttespiller for Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn i Bergen.

Høsten 2014 arrangerte dialogsenteret, STL i Bergen og Det felles Invandreråd i Hordaland en åpen dialogkveld på Råhuskantinen. Dette var en vellykket sammenkomst som vi ønsker å gjenta i fremover. Våren 2015 inviterte vi også representanter fra STL Bergen til et møte med RLE- studenter og lærere ved Høgskolen i Bergen. Høsten 2015 er vi igang med å utvikle et ressurshefte der de 16 ulike tros- og livssynssamfunnene i STL Bergen blir presentert. Vi ønsker at dette ressurshefte skal bli en styrke for utviklingen av lokale læreplaner i KRLE-faget i Bergen. Det nye ressursheftet vil tilbys i løpet av våren 2016.

KDB har et nært forhold til STL Bergen. Høsten 2011 tok Kirkelig Dialogsenter Bergen initiativ til å etablere et Samarbeidsråd for tros og livssyn (STL) i Bergen. Initiativet var et resultat av den felles minnemarkeringen ved Den Blå Steinen etter tragedien 22. juli, på minnemarkeringen deltok Den norske kirke, Bergen Moské og Human-Etisk Forbund. Samarbeidsrådet i Bergen består av representanter fra 16 forskjellige tro og livssynssamfunn. Det ble formelt etablert 23. november 2011 i Bergen domkirke menighets lokaler. Tidligere leder for Kirkelig dialogsenter Hildegunn Isaksen var leder for Samarbeidsrådet fra det ble etablert frem til juni 2013, da overtok Helge Ferdinad Schjøtt (HEF) som leder.  Fra våren 2015 ble Alasdair McLellan fra Bahai Samfunnet valgt til ny leder for STL Bergen.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom