Starte dialoggruppe?

Ønsker du å starte en dialoggruppe i ditt nærmiljø? Nedenfor finner du noen gode ressurser som kan være til hjelp på veien. Ta gjerne kontakt med oss om du har andre spørsmål.

  • Veiledning i religionsmøte. Kirkemøtet 2006 vedtok prinsipper om hvordan kirken skal møte andre religioner. 
  • Troende møter troende. Mellomkirkeligråd har utviklet et studiehefte presentert på et seminar i Kirkens hus 21. september 2007. Innleggene fra seminaret kan studeres her. Heftet kan bestilles via materiell@kirken.no Det koster kr. 65.00
  • På vei mot et inkluderende samfunn. Ressursmateriell for menigheter og organisasjoner: "Hvordan skape flerkulturelle fellesskap?

 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom