Norsk nettverkskonferanse 2018

Sett av torsdag 3. mai 2018! Da blir det ny norsk nettverskonferanse for dere som jobber med eller er interessert i det kirkelige dialogarbeidet.

Nettverkskonferansen i Stavanger i april i år hadde fokus på trosopplæring og dialog og vi markerte også kirkemøtevedtaket om religionsmøte og dialog. Takk til dere som deltok!

Neste nettverkskonferanse blir en dagssamling på Kirkens hus i Oslo torsdag 3. mai 2018 fra kl 11-17. Fokus på denne samlingen blir å løfte fram de erfaringene som er gjort så langt, fra menigheter, dialogsentre og i annet arbeid. Vi utfordrer spesielt alle bispedømmer til å sende deltakere til konferansen, så vi kan få samlet erfaringer fra hele landet, og også få en oversikt over hvilke utfordringer vi møter i arbeidet.

Program, påmeldingsfrist og annen informasjon vil bli lagt ut her når detaljene for dagen er klare, men vi ber dere sette av dagen allerede nå!

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom