Yvonne Margaretha Wang

E-post: (Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Telephone: 47 85 21 35

Stilling: Dialogmedarbeider, Bergen

Yvonne Wang har 50% stilling som dialogarbeider ved KDB, men arbeider også i en 50% stilling ved Høgskolen i Volda innen lærerutdanningen og KRLE-faget. Wang har lenge vært interessert i religions- og livssynsdialog som strategi for å skape gode relasjoner mellom mennesker fra ulike bakgrunner. I 2012 avla hun sin doktorgradsavhandling med temaet: How Can Religion Contribute to Peace in the Holy Land? A Study of Religious Peacework in Jerusalem.

Wang er spesielt interessert i å skape kontakt mellom ulike tros- og livssynssamfunn og skolen, særlig i forhold til KRLE-faget. Hun har bl.a. skrevet artikkelen Dialog og danning - skolens oppgave eller tros- og livssynssamfunnenes?

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom