Bergen

Kirkelig Dialogsenter Bergen ønsker å utvikle en folkelig forankret tros- og livssynsdialog i Bergen.

Kirkelig Dialogsenter Bergen er et ressurs- og kompetansesenter for menigheter, organisasjoner, skoler og andre som er interessert i en folkelig forankret tros- og livssynsdialog. Senteret er lokalisert i Bergen, men ønsker også å være et faglig ressursenter for dialogarbeid i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Senterets oppgaver er: 

  • å etablere konstruktive møteplasser for tros- og livssynsdialog
  • å være et ressurs- og kompetansesenter innen tros- og livssynsfeltet i Bergen
  • å bidra til økt kunnskap om, og respekt for, hverandres tro og livssyn.
  • å bidra til dialog mellom det ny-åndelige miljøet og Den norske kirke
  • å skape rom for stillhet og kristen spiritualitet

Kirkelig Dialogsenter Bergen (KDB) har bakgrunn i et lokalt initiativ og ble formelt stiftet 18. september 2011.

Senteret er delfinansiert av midler fra Areopagos og Bjørgvin bispedømme. I tillegg har KDB noe støtte til enkelt prosjekt. KDB arbeider aktivt for å sikre en kontinuitet og videre finansiering av Bergen kommune og Kulturdepartementet. KDB er organisert som en egen forening. Det er nedsatt et styre for KDB som består av to representanter fra Areopagos, en representant fra Bjørgvin bispedømme, en fra Bergen Domkirke menighet og en sekretær fra Bjørgvin bispedømme. Styret er KDB sitt overordnede organ.

Kirkelig Dialogsenter Bergen har tett samarbeid med de Kirkelige dialogsentrene i Oslo og Stavanger. 

 

Velkommen til en liten time med rom for stillhet, ro og nærvær. Pusterom er i Johanneskirken annenhver torsdag. Første dato i høst er 5.september. 

Kirkelig dialogsenter sine Kveldsmesser i Mariakirken. 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom