8.mars-arrangement

8.marsgudstjeneste i Mariakirken

8.mars kl.19 inviterer vi igjen til gudstjeneste i Mariakirken. I år deltar biskop og preses Helga Byfuglien, Kristin Litlere (prost), Marianne Bergsjø Gammelsæter (dialogprest), Agnete Haaland (DNS), Kristine Nilsen Oma (dans), Bjørn Helge Gammelsæter(piano), Elisabeth Lid Trøen (saxer), Thea Wang (vokal).

Etter gudstjenesten blir det dialogkafe med muslimsk-kristen dialog i Centralkirken.

Arr. er Kirkelig dialogsenter Bergen, KFUK-KFUM, Bergen domkirke menighet og Metodistkirken Bergen

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom