Dialoggrupper

Kirkelig dialogsenter Bergen starter opp dialoggruppe for kvinner i Fjell 8.februar (se kalender)

Ønsker du å delta i en dialoggruppe i Bergensområde - ta kontakt!

Ønsker du å starte en dialoggruppe der du bor i Bjørgvin, kan vi bidra til dette!

Velkommen til å ta kontakt!

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom