Pusterom- Kristen meditasjon

Velkommen til høstens Pusterom med rom for stillhet, bønn, meditasjon og nærvær.

Pusterom er annenhver torsdag i Johanneskirken. Samlingen er preget av stillhet og meditasjon i en ramme av bibelrefleksjon og bønn. 

Pusterom ledes av daglig leder Gudveig Kartveit Sundsbø

Ta kontakt med dialogsenteret for mer informasjon, tlf 93840587.

Laugerud og Laursen svarer om kristen meditasjon.   

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom