Kristen meditasjon

Velkommen til vårens nye "spire" i Bergen: Pusterom med rom for stillhet, kristen meditasjon og nærvær.

Laugerud og Laursen svarer om kristen meditasjon.   

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom