Kristen meditasjon

Velkommen til vårens Pusterom med rom for stillhet, bønn, meditasjon og nærvær.

Pusterom ledes av dialogprest Marianne Bergsjø Gammelsæter.

Ta kontakt for mere informasjon.

Laugerud og Laursen svarer om kristen meditasjon.   

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom