Kristen meditasjon

Velkommen til vårens Pusterom med rom for stillhet, bønn, meditasjon og nærvær.

I vår har vi Pusterom en gang i måneden. 

Pusterom ledes av daglig leder Gudveig Kartveit Sundsbø

Ta kontakt med dialogsenteret for mer informasjon, tlf 93840587.

Laugerud og Laursen svarer om kristen meditasjon.   

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom