Nabolagsdialog

Vi er i ferd med å utvikle prosjektet «Nabolagdialog – i ditt nabolag». Bakgrunnen for dette prosjektet er at det de siste årene har vært en stor økning innvandrere i Bergen. Dialogsenteret har vært pådriver når det gjelder interreligiøst dialogarbeid på ledernivå med opprettelsen og ledelsen av STL de første årene og undervisningsopplegget kalt «Bergensmodellen» på asylmottak. Med nabolagsdialogen ønsker vi å fremme dialog mellom mennesker i nærmiljøet der vi møtes som hele mennesker.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom