Nyheter

Velkommen til en spennende konferanse, et samarbeid mellom Kirkelig dialogsenter og forskergruppen "Neglected Narratives" ved Høgskulen på Vestlandet, 3.januar 2019. 
NB: Ny påmeldingsfrist 01.12.18.

Vil du bli vår medarbeider, og jobbe med dialogarbeid? Se også stillingsannonse her: https://www.jucan.no/ledige-stillinger/Den-norske-kirke-Bjørgvin-bispedøme/Religion-og-livssyn/4046435091?asidx=0&asid=1 

Inter er en del av kirkelig dialogsenter Bergens arbeid for å skape møtesteder for unge mennesker med ulike religioner og livssyn, og vi gjør to forskjellige ting; vi samles, og spiser og prater sammen om forskjellige tema som er viktige for oss, og en liten gruppe er i tillegg med som fortellere i en forestillingen "Under samme paraply" for videregående skoler om personlig tro og livssyn.

Direktør for Aeropagos og styremedlem i Kirkelig dialogsenter Raag Rolfsen skriver i Vårt Land: Den norske kirke og mangfoldet. Publisert 29.03.16.

Religionsviter og dialogmedarbeider i Kirkelig dialogsenter Yvonne Wang skriver kronikk i BT: Islam er ikke en fiende. Publisert 18.03.16.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom