Økumenisk dialog og Taize

Taize er en liten landsby i Frankrike. Her ligger det økumeniske fellesskapet «Kommuniteten i Taize». Hvert år reiser tusenvis av unge mennesker med ulik bakgrunn til Taize; protestanter, ortodokse, katolikker og andre. Mange blir inspirert av møte med andre unge, stillheten, sangene i den felles bønnen, og åpenheten for hvordan Guds kjærlighet kan være en positiv kraft i livet og i arbeidet for en rettferdig verden. Å skape møter og bygge tillit på tvers av grenser er viktig for brødrene i Taize.

8-10 mars 2013 ble det arrangert «Pilgrimsferd for tillit på Jord», med besøk av brødre fra Taize, i Bergen. Arrangementet var økumenisk og ble koordinert av Kirkelig Dialogsenter. Taize-treff i Bergen

I etterkant av treffet holdes det jevnlig Taizebønn i Bergen med sang, bønn og tilbedelse av Den treenige Gud. Taizebønnen er vekselvis i Domkirken og i St Paul katolske menighet.

Sist taizemøte ble holdt den 26. Juni 2015 i Mariekirken. Vi legger ut datoe for neste taizemøte på vår kalender. Følg med!

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom