Norsk nettverkskonferanse 2018

Sett av torsdag 3. mai 2018! Da blir det ny norsk nettverskonferanse for dere som jobber med eller er interessert i det kirkelige dialogarbeidet. 

Nettverkskonferansen i Stavanger i april 2017 hadde fokus på trosopplæring og dialog og vi markerte også kirkemøtevedtaket om religionsmøte og dialog. Takk til dere som deltok!

Neste nettverkskonferanse blir en dagskonferanse på Kirkens hus i Oslo torsdag 3. mai 2018 fra kl 11-17. Fokus på denne samlingen blir å løfte fram de erfaringene som er gjort så langt, fra menigheter, dialogsentre og i annet arbeid. Vi utfordrer spesielt alle bispedømmer til å sende deltakere til konferansen, så vi kan få samlet erfaringer fra hele landet, og også få en oversikt over hvilke utfordringer vi møter i arbeidet.

 

Program

10.30  Registrering, kaffe

11.00  Åpning v/ Kirkerådets leder

11.30  Kristent-muslimsk dialogarbeid – hva er stauts, hvilke utfordringer ser vi og hvor går veien videre? 

Innledninger ved Bushra Ishaq og Anne Hege Grung

Samtale i plenum

13.00  Lunsj

13.45  Erfaringsdeling fra de kirkelige dialogsentrene og Dialogforum Østfold         

14.45  Pause

15.00  Erfaringsdeling i grupper

16.30  Oppsummering av gruppesamtaler i plenum

17.00  Slutt

Det kan bli endringer i programmet.

Påmeldingsfrist:

Av hensyn til matbestilling ber vi om påmelding innen mandag 23. april. Påmelding til kd@kirkeligdialogsenter.no

 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom