Nordisk dialogkonferanse 2017

Stavanger, 24 april 13:00 - 26 april 13:00

Dialogpedagogikk og dialogisk metode – hvilke utfordringer stiller dialogen til vår undervisning og til utdannelsen av kirkelige medarbeidere?

Velkommen til den sjette nordiske dialogkonferansen; denne gang i Stavanger!

Konferansen er for ansatte og frivillige i de nordiske folkekirkene som jobber med tros- og livssynsdialog, men er også åpen for andre interesserte.

I løpet av dagene i Stavanger ønsker vi å ha fokus både på praktisk erfaringsutveksling, og på felles faglig refleksjon og fordypning, og kommer derfor til å ha en kombinasjon av foredrag og praktiske seminarer.

- Har våre dialogerfaringer gjort noe med måten vi formidler på?
- Finnes det en egen kirkelig dialogisk metode? - Hvordan påvirker det i så fall vår kirkelige undervisning?
- Hva kan vi som arbeider med dialog gjøre for å bidra til kompetanseheving hos ansatte og frivillige i kirken?
- Hvilke utfordringer stiller dialogarbeidet til utdannelsen av kirkelige medarbeidere, og hvor går veien videre?

Vi ser fram til spennende dager i Stavanger!

------------------------------------------------------------------

Program

Mandag 24. april

13:00 Registrering

13:30 Åpning ved Ivar Braut, biskop i Stavanger

14:00 Folkekirkens undervisning i møte med tros- og livssynsmangfoldet: - Hva gjør det med vår pedagogikk, og har våre dialogerfaringer gjort noe med måten vi formidler på?

Åpningsforedrag v/Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet,  med påfølgende fellessamtale

15:30 Pause

16:00 Videregående elevers erfaringer med tros- og livssynsdialog – Hva kan kirken lære av forskning på dialog i skolen?

v/Dag Husebø og Geir Skeie (Universitetet i Stavanger), Øystein Lund Johannesen (Senter for Interkulturell Kommunikasjon ved VID), Ann Kristin Tokheim Allaico og Torunn Helene Bjørnevik (Stavanger Katedralskole)

17:00 Pause

17:30 Erfaringsutveksling/landrapporter

19:00 Middag

21:30 Sjokolademeditasjon

 

Tirsdag 25. april

7 -8:45 Frokost

8:45 Morgenbønn

9:00 Finnes det en egen kirkelig dialogmetodikk - og hva kan det bety for vår pedagogikk?

v/ Steinar Ims, seniorrådgiver i Mellomkirkelig råd

Respons fra Kåre Schelde Christensen, generalsekretær i Folkekirke & Religionsmøte

10:30 Pause

10:45-12:15 Seminar med mulighet til erfaringsdeling og konkrete tips til lokalt arbeid (detaljer kommer)

12:15 Lunsj

13:15 Dialogue - A Key to Build, Sustain and Foster Peace. Practical Examples and Challenges from Global and Nordic settings

Seminar v/ Tomi Järvinen, Finn Church Aid

14:30 Avreise til Stavanger

15:00 Dialog og kirkelig undervisning: eksempler fra praksis i tre vestlandsmenigheter

Forelesning på VID Misjonshøgskolen v/ Gerd Marie Ådna og Kari Storstein Haug

16:30 ”Kirken møter moskeen”

18:00 Kveldsmesse i Stavanger Domkirke

20:00 Middag

 

Onsdag 26. april

7-8:45 Frokost

8:45 Morgenbønn

9:00 Hvilken undervisning? Hvilken teologi? - Perspektiver fra misjonsteologi, religionsteologi og dialogteologi

v/ Bård Mæland, prorektor ved VID Misjonshøgskolen, etterfulgt av samtale

11:00 Evaluering, planlegging av neste konferanse (Tid/sted/tema)

12:00 Lunsj, avreise

------------------------------------------------------

Påmeldingsfrist

Påmelding innen 1.februar 2017 til kd@kirkeligdialogsenter.no Vi trenger følgende informasjon: navn, adresse, epostadresse, mobilnummer samt stilling. Vi ber dere også opplyse om evt matallergier eller spesielle behov.

Pris

Det er nå ikke flere tilgjengelige enkeltrom på Himmel og Hav. Enkeltrom er kun tilgjengelig på Sola strandhotell. Pga stor pågang på enkeltrom på Himmel og Hav har vi måttet øke deltakeravgiften i forhold til tidligere oppgitt pris med kr 500 pr deltaker.

Pris enkeltrom Sola strandhotell: kr 3980,-

Pris dobbeltrom Himmel og Hav: kr 2740,-

Ta kontakt for informasjon om pris ved deltakelse også på norsk nettverkskonferanse

 

Prisen inkluderer overnatting og mat, samt konferanseavgift.

Reiseutgifter er ikke inkludert og må bestilles og betales separat.

 

Mellomkirkelig råd har støttet konferansen økonomisk slik at vi kan subsidiere noe av konferanseavgiften. 

Påmeldingen er registrert når vi har mottatt betaling på Kirkelig dialogsenter i Oslo sin konto:
Kontonummer 3000.24.34977

            

Lokalitet og reise

For mer informasjon om Himmel og Hav, se www.himmelhav.no

Nærmeste flyplass er Sola lufthavn.

Himmel og hav kurs- og misjonssenter, Solastrandvegen 116

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom