Norsk nettverkskonferanse 2017

Stavanger, 23 april 16:00 - 24 april 12:00

Velkommen norsk nettverkskonferanse. Tema: Trosopplæring og dialog

I Kirkemøtets vedtak om Religionsmøte og dialog oppfordres menighetene til å satse på arbeid med tros- og livssynsdialog, bl.a. ved å styrke arbeidet med tros- og livssynsdialog i trosopplæringen.
Hvordan kan dette gjøres?
Som en oppfølging av vedtaket inviterer vi nå til en konferanse hvor vi ønsker å få faglig fordypning på dette temaet, og også få mulighet til å utveksle erfaringer og inspirere hverandre til videre arbeid.

Hva gjøres fra sentralt hold, og hvordan kan vi arbeide lokalt med denne satsingen? Til dette har vi fått med oss Kirkerådets leder, Kristin Gunleiksrud Raaum.
 
Konferansen er et ledd i oppfølgingen av Kirkemøtets vedtak, og er aktuell for alle som er interessert i temaet trosopplæring og dialog og som ønsker å være med å påvirke den videre satsingen på dialog i Den norske kirke. Vi anbefaler også nordisk dialogkonferanse som finner sted rett i etterkant av den norske samlingen

Vi ser fram til spennende dager i Stavanger!

NB! Fra 13.2 økes deltakeravgiften. Se under for informasjon om pris

----------------------------------------------------------------------

Program

Søndag 23. april

16:00 Registrering

17:00 Åpning av konferansen

17:30 Tema: Trosopplæring og dialog

Hvorfor skal trosopplæringen i kirken innbefatte tros- og livssynsdialog? Og hvordan kan vi få det til?
Om oppfølgingen av kirkemøtevedtaket og Kirkerådets videre satsing på trosopplæring og dialog

v/ Kristine Aksøy. Refleksjon ved Marianne Bergsjø Gammelsæter

20:00 Middag

 

Mandag 24. april

7-8:45 Frokost

8.45    Morgenbønn

9:00    Hvordan kan vi jobbe lokalt med nasjonal satsing på dialog?

Tips til konkrete tiltak fra dialogsentrene i Bergen, Stavanger og Oslo v/ Kian Reme

10:00   Nasjonal satsing på dialogarbeid – hvordan skal kirkemøtevedtaket følges opp?

Innledning ved Kristin Gunleiksrud Raaum.

Gruppearbeid, felles samtale

12:00 Lunsj, avreise (for de som ikke blir med videre på nordisk dialogkonferanse)

 

Om innlederne

Kristine Aksøy  er seksjonsleder, seksjon for barn, unge og trosopplæring i Kirkerådet. Hun er kateket og har tidligere vært lærer for kateket- og prestestudenter på Menighetsfakultetet i fem år. Hun har jobbet i Kirkerådet med feltene barn, unge og trosopplæring siden 2004.

Marianne Bergsjø Gammelsæter er nå ansatt som dialogprest og daglig leder ved Kirkelig dialogsenter i Bergen. Hun har tidligere jobbet som kateket og med trosopplæringsreformen.

Kristin Gunleiksrud Raaum er leder i Kirkerådet og generalsekretær i Norske Kirkeakademier.

Kian Reme er dialogprest og daglig leder ved Kirkelig dialogsenter i Stavanger

 

Påmeldingsfrist

Påmelding innen 1.februar 2017 til kd@kirkeligdialogsenter.no Vi trenger følgende informasjon: navn, adresse, epostadresse, mobilnummer samt stilling. Vi ber dere også opplyse om evt matallergier eller spesielle behov.

Pris

Ved påmelding før 13.2:

Pris for enkeltrom: NOK 1500,-
Pris for dobbeltrom: NOK 1300,-

Ved påmelding fra og med 13.2:

Pris for enkeltrom: NOK 1800,-

Pris for dobbeltrom: NOK 1600,-

Det er et begrenset antall enkeltrom. Det er også mulig å overnatte på Sola Strandhotell. Prisen er da NOK 2025,-.

Ta kontakt for informasjon om pris ved deltakelse også på nordisk dialogkonferanse.

 

Prisen inkluderer overnatting og mat, samt konferanseavgift.

Reiseutgifter er ikke inkludert og må bestilles og betales separat.

 

Mellomkirkelig råd har støttet konferansen økonomisk slik at vi kan subsidiere noe av konferanseavgiften for deltakere som melder seg på før 15.2. 

Påmeldingen er registrert når vi har mottatt betaling på Kirkelig dialogsenter i Oslo sin konto:
Kontonummer 3000.24.34977

            

Lokalitet og reise

For mer informasjon om Himmel og Hav, se www.himmelhav.no

Nærmeste flyplass er Sola lufthavn.

Himmel og hav kurs- og misjonshotell, Solastrandvegen 116

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom