Nyheter

Vil du jobbe hos oss? 

Kirkelig dialogsenter i Oslo søker dialogprest/dialogmedarbeider

- fast 100% stilling. Tiltredelse: snarest, etter avtale.

 

Velkommen til skandinavisk reigionsdialogkonferanse 22.-24. oktober 2018!

Dialogpilotene tar opp nye studenter! Søknadsfrist 1. mai 2018.

Styret i Kirkelig dialogsenter vedtok årsrapporten for 2017 i styremøtet 9. februar.

Etter ett års redigeringsarbeid, er ressursmateriellet "homo, hore, jøde, terrorist, svarting - sier vi" kommet i ny utgave. 

Hvordan oppleves det å være religiøs i dagens Oslo? Dette var tema for dialogmøte for unge voksne i Majorstua kirke ondag 22. November. 

Sett av torsdag 3. mai 2018! Da blir det ny norsk nettverskonferanse for dere som jobber med eller er interessert i det kirkelige dialogarbeidet. 

Nytt kurs starter i Oslo i januar. Meld deg på innen 7. januar 2019!

OSLO: Nå kan du bli dialogpilot! Søknadsfrist 1. juni.

Nytt kurs pågår januar - november 2017

Buddhistforbundet (og Karma Tashi Ling) og Kirkelig dialogsenter/Emmaus har i over 20 år vært i dialog. Margrete Kvalbein er deltager i dialoggruppen og legger ut dialogrefleksjoner i adventstiden. 

Innledning til nettugaven av «sier vi»

I 2013 ga Mellomkirkelig råd og Kirkelig dialogsenter ut ressursmateriellet ««Homo-horo-jøde-terrorist-svarting» – sier vi»

Hvordan leser vi bibeltekster med blikk på mangfold? Finnes det en dialogisk måte å lese tekster på? Hjelper det å lese noen fortellinger om dialogerfaringer fra rundt omkring i landet? 

Kirkelig dialogsenter var den 11. februar 2015 vertskap for møte i Kontaktgruppen mellom Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. Kontaktgruppa har eksistert i snart 21 år. 

Hvordan kan hellige tekster fremme forsoning og fred? Hva skjer når vi fokuserer på det som er felles – ikke ulikhetene? Vi leser og forstår våre hellige tekster med utgangspunkt i våre liv. Men hva sier de oss egentlig om hva vi tror på? Hvordan er vår tolkning av tekster med på å farge vår tro, vår identiet, våre holdninger og handlinger?

Hvert halvannet år samles de nordiske folkekirkenes dialogarbeidere til konferanse om aktuelle utfordringer innen dialogarbeidet. Sist samling fant sted på Sigtunastiftelsen sitt konferansesenter utenfor Stockholm 26. - 28. mars 2014.

Neste samling finner sted utenfor Helsinki 28. - 30. september 2015.

17. mars 2015

Hvordan gjøre religionsdialog i praksis?

Dialogpilotene er et utdanningsprosjekt for unge voksne i Oslo og østlandsområdet. Ferdig utdannede dialogpiloter skal ut i skolene og ungdomsmiljøene i østlandsområdet og undervise i tros- og livssynsdialog og dialogisk metode. 

Risikoteologi eller solid trosopplæring? Møte seg selv i den andre? Dialog i praksis!

Den norske kirke har mange forskjellige kontaktfora, også for kontakt med andre tros- og livssynssamfunn. Kirkelig dialogsenter er gjennom Mellomkirkelig råd for Den norske kirke ansvarlig fra kristen side for å drifte kontaktgruppen mellom Den norske kirke og Buddhistforbundet. 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom