Buddhistisk-kristen dialoggruppe

Buddhistforbundet (og Karma Tashi Ling) og Kirkelig dialogsenter/Emmaus har i over 20 år vært i dialog. Margrete Kvalbein er deltager i dialoggruppen og legger ut dialogrefleksjoner i adventstiden. 

Margrete har intervjuet, lyttet til og fotografert deltagerne i dialoggruppen. Fremover mot jul kommer hennes «funn» fra dialoggruppen. Følg med på Kirkelig dialogsenters facebookside i dagene fremover.

Tredje innlegg er en liten videosnutt med gode refleksjoner fra Ani Kônchog, Anne Anita Lillebø, Egil Lothe, Notto Thelle, Iselin Jørgensen og Margrete selv. 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom