Dialogerfaringer og dialogiske tekstgjennomganger

Hvordan leser vi bibeltekster med blikk på mangfold? Finnes det en dialogisk måte å lese tekster på? Hjelper det å lese noen fortellinger om dialogerfaringer fra rundt omkring i landet? 

Sammen med Mellomkirkelig råd har Kirkelig dialogsenter i Oslo hentet inn dialogerfaringer og tekstgjennomganger som har et dialogisk blikk på bibeltekstene. Dette er en liten ressursbank for å hente inspirasjon til dialogarbeid og  dialogisk prekenarbeid.

Tekstgjennomganger blir lagt ut forløpende frem mot Kirkemøtet i april 2016 (der dialog er en av hovedsakene på møtet) på ressurssidene våre. 

Klikk deg inn på enten dialogerfaringer eller tekstgjennomganger for å finne frem, eller bruk menylisten på venstre side for å finne fram.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom