Rapporter

Kirkelig dialogsenter har eksistert siden 1. januar 2010. Da gikk Areopagos og Oslo bispedømme sammen om et delt eierforhold i senteret. Nedenfor finner du årsrapporter fra senterets drift siden 2010.

Årsrapportene er korfattede gjennomganger av arbeid og satsninger i senterets drift. Verdt å merke seg er at årsrapportene for 2012 og fra 2014 og framover har en egen innledning med "Rapport fra Oslo i et dialogperspektiv". Dette er en kort gjennomgang av dialogsituasjonen i Oslo – sett fra Kirkelig dialogsenter og mer generelt kirkelig ståsted. 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom