«Homo-hore-jøde-terrorist-svarting» – sier vi

Ressursmateriell utarbeidet av KD i 2013 og i desember 2015 lagt ut i utvidet og bearbeidet form på nett. Materiellet gir hjelp til å arbeide mot fremmedfrykt og fordommer, og ble opprinnelig utarbeidet til arbeid blant ungdommer i Den norske kirke. Erfaring tilsier at både metodikk og tema er aktuelt for bruk i alle aldergrupper og alle tros- eller livssynssamfunn eller i (dialog)møter «på tvers». Finn her: www.siervi.no

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom