Stavanger

Dialogsenteret arbeider for å fremme dialog, toleranse og respekt. Vi inviterer til dialogmesser og meditasjonssamlinger en gang i måneden i Bispekapellet. Vi samarbeider med Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn (STL Stavanger) om Åpne Dialogkvelder hver måned. Og vi samarbeider med menigheter og kommuner for å styrke mangfoldsamfunnet.

Senteret ble etablert i 2012, og Kian (Odd Kristian) Reme er dialogprest og daglig leder. Silje Trym Mathiassen er ansatt som dialogprest, og arbeider særlig med kontemplasjon og samarbeidet med nyåndelige miljøer. Fatema al-Musawi og Frida Ripland Moberg er ansatt som ungdomskoordinatorer i til sammen 40% stilling.

 

 

Se tidene for Taize-bønn og stille onsdager i St Petri kirke våren 2019.

Arr: Dialogsenteret, Domkirken & St Petri sokn, Studentpresten

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom