Stavanger

Dialogsenteret arbeider for å fremme dialog, toleranse og respekt. Vi inviterer til dialogmesser i St Petri kirke en gang i måneden og til regelmessig meditasjon i Bispekapellet. Vi samarbeider med Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn (STL Stavanger) om Åpne Dialogkvelder hver måned. Og vi samarbeider med menigheter og kommuner for å styrke mangfoldsamfunnet.

Senteret ble etablert i 2012, og Kian (Odd Kristian) Reme er dialogprest og daglig leder i full stilling. Silje Trym Mathiassen er ansatt i halv stilling som dialogprest, og arbeider særlig med kontemplasjon og samarbeidet med nyåndelige miljøer.

 

 

Kirkelig dialogsenter Stavanger - i samarbeid med STL Stavanger - inviterer til månedlige åpne dialogkvelder.

Du finner programmet under linken "Kalender".

Åpent for alle - vel møtt! 

Dialogsenteret inviterer til Dialogmesse i St Petri kirke hver første torsdag i måneden. Her får du møte Gud i stillhet og meditasjon.

Meditasjon i bispekapellet kl 18:00 hver mandag fra 25 september fram til 4 desember 2017.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom