Dialogmesser første torsdag i måneden

Dialogsenteret inviterer til Dialogmesse i St Petri kirke hver første torsdag i måneden. Her får du møte Gud i stillhet og meditasjon.

Vi samarbeider med St Petri menighet, Åpen Kirkegruppe og Kirkens bymisjon om disse torsdagene, slik at det alltid er et måltid, en messe og samtale på torsdager. Dialogsenteret har ansvaret den første torsdagen i måneden. Velkommen!

Program våren 2018

Torsdag 4 januar kl 18.30 / 19.30

Torsdag 1 februar kl 18.30 / 19:30

Torsdag 1 mars kl 18.30 / 19:30

Torsdag 5 april kl 18.30 / 19:30

Torsdag 3 mai kl 18.30 / 19:30

Torsdag 7 juni kl 18.30 / 19:30

VEL MØTT!

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom