Kristen meditasjon

Meditasjon i bispekapellet - og Taize-bønn i Domkirken:

Søndag 21 januar kl 19: Taize-bønn i Domkirken

Mandag 29 januar kl 18: Kristen meditasjon i Bispekapellet

Søndag 18 februar kl 19: Taize-bønn i Domkirken

Mandag 26 februar kl 18: Bønn om heling i Bispekapellet

Søndag 11 mars kl 19: Taize-bønn i Domkirken

Mandag 26 mars kl 18: Kristen meditasjon i Bispekapellet

Søndag 15 april kl 19: Taize-bønn i Domkirken

Meditasjon handler om å møte Gud. Bakenfor ordene. Bakenfor tankene. Bakenfor forventninger og fordommer. Gud er ikke en fjern Gud. Gud bor i din innerste kjerne. Innerst i stillheten. 

Siste mandag i januar, februar og mars åpner vi Bispekapellet for kristen meditasjon som peker hen på ditt møte med Gud.

Taize-bønn i Domkirken arrangeres fire søndager i perioden januar til april.

Åpent for alle.

Arr: Dialogsenteret, Areopagos og Domkirken menighet

Kontakt: Dialogprest Silje Trym Mathiassen, silje@kirkeligdialogsenter.no, tlf 4086 2200

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom