- Muslimer er redde for å uttala seg

Angrepa i Paris, og debatten om ytringsfridom som har kome i etterkant, har ført til at muslimar vegrar seg for å koma med sine meiningar, meiner dialogprest Odd Kristian Reme i Stavanger.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom