Taizebønn i Domkirken

Meditativ Taize-bønn i Domkirken våren 2019:

Søndag 13 januar kl 19: Taize-bønn i Domkirken

Søndag 10 februar kl 19: Taize-bønn i Domkirken

Søndag 10 mars kl 19: Taize-bønn i Domkirken

Søndag 12 mai kl 19: Taize-bønn i Domkirken

Meditasjon handler om å møte Gud. Bakenfor ordene. Bakenfor tankene. Bakenfor forventninger og fordommer. Gud er ikke en fjern Gud. Gud bor i din innerste kjerne. Innerst i stillheten. 

Taize-bønn i Domkirken arrangeres fire søndager våren 2019.

Arrangører: Dialogsenteret, Domkirken & St Petri sokn og Studentpresten

Åpent for alle.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom