Om oss

De kirkelige dialogsentrene finner du i Oslo, Bergen og Stavanger. 

Felles for arbeidet ved de kirkelig dialogsentrene i de tre byene/bispedømmene er:

  • navnet "Kirkelig dialogsenter"
  • lokal tilknytning til sitt eget bispedømme i Den norske kirke
  • tilknytningen til Stiftelsen Areopagos 
  • konkret arbeid for menigheter og lokalsamfunn for å gjøre tros- og livssynsdialog og dialogisk praksis til integrert del av arbeidet
  • funksjonen som kompetanse- og nettverkssentre
  • verksteder for religionsteologi og dialogisk praksis
  • en grunnleggende holdning for å møte mennesker med annen tro eller livssyn med respekt og nygjerrighet
  • faglig samarbeid

Alle sentrene har ulik eierskapsstruktur og styringsstruktur.

Kirkelig dialogsenter i Oslo har lengst fartstid, og er en videreføring av arbeidet ved dialogsenteret Emmaus og "Gud i storby-prosjektet" i Oslo bispedømme. I sin nåværende form går senteret tilbake til 2010. Senteret i Oslo har også noen nasjonale oppgaver på oppdrag fra Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. Kirkelig dialogsenter i Bergen ble dannet i 2011 og senteret i Stavanger i 2012. 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom