Oslo

Kirkelig dialogsenter er et verksted og et kompetansesenter for Den norske kirke. Vårt hovedoppdrag er å bidra til å gjøre tros- og livssynsdialog til en integrert del av arbeidet til menigheter og kristne institusjoner i Oslo.

Kirkelig dialogsenter bidrar med resurser for stab og frivillige gjennom besøk, kurs, forelesninger, undervisningsmateriale og oppfølging av dialogisk menighetsarbeid.

Her finner du ressursmateriell om dialog. 

Våre aktiviteter

Her finner du informasjon om våre aktiviteter

Dialogisk menighet gir en innføring i hva dialog egentlig er. 

Ressursmateriell om antisemittisme, islamofobi og antisiganisme. 

Dialogpilotene skal ut i skoler og ungdomsmiljøer og undervise i praktisk dialog. 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom