Lenker og ressurser utenfor Kirkelig dialogsenter

Leter du etter ressurser og informasjon om dialog i Norge? Her finner du et knippe av dem, utarbeidet av dialogpartnere og samarbeidspartnere og ressursentre som arbeider med fagfeltet eller tilgrensende områder.

Dialogressurser i Norge:

Paraplyorganisasjoner/ tros- eller livssynssamfunn (se også STLs medlemsorganisasjoner på deres hjemmesider):

Rapporter, uttalelser, osv.:

Skandinavia:

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom